Grand Prix 2018/2019 – kadetski – ukupna tabela

DEČACI I – IV uk raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Vesković Petar 10 4 Vozd Karađorđe 10
2 Ćirković Vuk 9 1 Učitelj Tasa 9
3 Kitanović David 8 4 Jastrebački Partizani 8
4 Ristić Đorđe 7 3 Dušan Radović 7
5 Antić Luka 6 3 Ratko Vukićević 6
6 Mladenović  Lazar 5 3 Bubanjski Heroji 5
7 Veljković Marko 4 1 Car Konstantin 4
8 Lončar Filip 3 4 Ivan Goran Kovačić 3
DEVOJČICE I – IV raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Maljević Maja 10 4 Car Konstantin 10
2 Stevanović Mara 9 3 Vozd Karađorđe 9
3 Krstić Lana 8 4 Miroslav Antić 8
4 Veljković Maja 7 3 Car Konstantin 7
5 Nedeljković Jovana 6 3 dr Zoran Đinđić 6
6 Stanojević Olivera 5 3 Ćele Kula 5
7 Đorđević Jefimija 4 2 Dušan Radović 4
DEČACI V – VIII raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Stevanović Jovan 10 5 Vozd Karađorđe 10
2 Ćirić Pavle 9 6 Dušan Radović 9
3 Lukić Nikola 8 8 Dušan Radović 8
4 Lukić Jovan 7 8 Dušan Radović 7
5 Veljković Lazar 6 8 Car Konstantin 6
6 Zdravković Filip 5 5 Kralj Petar I 5
7 Spasić Damjan 4 8 dr. Zoran Đinđić 4
8 Milošević Viktor 3 5 Miroslav Antić 3
9 Komatinović Milan 2 5 Miroslav Antić 2
10 Paunović Lazar 1 5 Čegar 1
11 Kostadinovic Uros 1 6 Vozd Karađorđe 1
12 Pekić Pavle 1 7 Vozd Karađorđe 1
13 Spasić Petar 1 5 dr. Zoran Đinđić 1
14 Lukić Stefan 1 6 Dušan Radović 1
15 Stojković Nikola 1 5 Dušan Radović 1
16 Stojković Stefan 1 5 Radoje Domanović 1
17 Veljković Andrej 1 5 Car Konstantin 1
18 Gagić Filip 1 5 Ratko Vukićević 1
19 Živković Tadija 1 5 Car Konstantin 1
DEVOJČICE V – VIII raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Milenković Iva 10 6 Dušan Radović 10
2 Veljković Vanja 9 6 Car Konstantin 9
3 Cekić Teodora 8 5 Ivan Goran Kovačić 8
4 Petrović Natalija 7 6 Ivan Goran Kovačić 7