Grand Prix 2018/2019 – kadetski – ukupna tabela

DEČACI I – IV uk raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Ristić Đorđe 28 3 Dušan Radović 7 8 6 7
2 Ignjatović Vuk 27 3 Dušan Radović 10 8 9
3 Ćirić Sava 24 2 Dušan Radović 7 7 10
4 Kitanović David 24 4 Jastrebački Partizani 8 10 6
5 Vesković Petar 19 4 Vozd Karađorđe 10 9
6 Ćirković Vuk 18 1 Učitelj Tasa 9 9
7 Nedeljković Velja 12 1 Dušan Radović 4 8
8 Veljković Marko 12 1 Car Konstantin 4 1 2 5
9 Antić Luka 11 3 Ratko Vukićević 6 5
10 Krstić Sava 9 4 Dušan Radović 4 5
11 Lončar Filip 9 4 Ivan Goran Kovačić 3 6
12 Vitošević Svetislav 7 1 Dušan Radović 3 4
13 Mladenović  Lazar 5 3 Bubanjski Heroji 5
14 Nikolić Danilo 5 2 Ivan Goran Kovačić 2 3
15 Nedeljković Uroš 4 0 Predškolsko 1 1 2
16 Marković Ilija 3 1 Ivan Goran Kovačić 3
17 Miladinović Mateja 1 1 Dušan Radović 1
18 Miljković Sava 1 1 Dušan Radović 1
19 Cvetanović Danilo 1 1 Dušan Radović 1
20 Tomašević Petar 1 1 Dušan Radović 1
21 Vučković Matija 1 1 Dušan Radović 1
22 Brković Vasilije 1 1 Dušan Radović 1
23 Mladenović Željko 1 1 Ivan Goran Kovačić 1
24 Mišković Andrija 1 3 Car Konstantin 1
DEVOJČICE I – IV raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Krstić Lana 38 4 Miroslav Antić 8 10 10 10
2 Maljević Maja 36 4 Car Konstantin 10 8 9 9
3 Veljković Maja 31 3 Car Konstantin 7 9 8 7
4 Stevanović Mara 23 3 Vozd Karađorđe 9 6 8
5 Nedeljković Jovana 22 3 dr Zoran Đinđić 6 5 5 6
6 Stanojević Olivera 16 3 Ćele Kula 5 6 5
7 Dimitrov Sofija 7 3 Dušan Radović 7
8 Đorđević Jefimija 7 2 Dušan Radović 4 3
9 Jocić Kristina 7 2 Ivan Goran Kovačić 7
10 Rančić Natalija 4 2 dr Zoran Đinđić 4
11 Dodlek Mia 4 3 Dušan Radović 4
12 Aničić Marija 2 3 Dušan Radović 2
13 Đorđević Tea 1 2 dr Zoran Đinđić 1
14 Petrović Iva 1 2 dr Zoran Đinđić 1
DEČACI V – VIII raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Stevanović Jovan 38 5 Vozd Karađorđe 10 10 8 10
2 Ćirić Pavle 26 6 Dušan Radović 9 8 9
3 Veljković Lazar 21 8 Car Konstantin 6 5 6 4
4 Paunović Lazar 20 5 Čegar 1 7 7 5
5 Lukić Jovan 16 8 Dušan Radović 7 9
6 Zdravković Filip 15 5 Kralj Petar I 5 10
7 Kostadinovic Uros 14 6 Vozd Karađorđe 1 4 9
8 Komatinović Milan 13 5 Miroslav Antić 2 1 3 7
9 Lukić Nikola 12 8 Dušan Radović 8 4
10 Milošević Viktor 12 5 Miroslav Antić 3 6 2 1
11 Pekić Pavle 11 7 Vozd Karađorđe 1 3 1 6
12 Colić Miloš 10 6 učitelj Tasa 2 8
13 Spasić Damjan 9 8 dr. Zoran Đinđić 4 5
14 Veljković Andrej 6 5 Car Konstantin 1 1 1 3
15 Stoiljkovic Stefan G 4 5 Radoje Domanović 1 1 2
16 Spasić Petar 3 5 dr. Zoran Đinđić 1 1 1
17 Gagić Filip 3 5 Ratko Vukićević 1 1 1
18 Živković Tadija 2 5 Car Konstantin 1 1
19 Krstić Jovan 2 5 Dušan Radović 1 1
20 Lukić Stefan 2 6 Dušan Radović 1 1
21 Stojković Nikola 1 5 Dušan Radović 1
22 Stojanović Bogdan 1 5 Car Konstantin 1
23 Cvetković Pavle 1 5 Ivan Goran Kovačić 1
24 Lalić Aleksandar 1 5 dr. Zoran Đinđić 1
DEVOJČICE V – VIII raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Veljković Vanja 37 6 Car Konstantin 9 9 9 10
2 Milenković Iva 30 6 Dušan Radović 10 10 10
3 Cekić Teodora 24 5 Ivan Goran Kovačić 8 8 8
4 Petrović Natalija 20 6 Ivan Goran Kovačić 7 6 7
5 Nikolić Anastasija 16 6 Ivan Goran Kovačić 7 9
6 Đorđević Mila 13 6 dr. Zoran Đinđić 5 8