Grand Prix 2018/2019 – kadetski – ukupna tabela

DEČACI I – IV uk raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Ristić Đorđe 21 3 Dušan Radović 7 8 6
2 Vesković Petar 19 4 Vozd Karađorđe 10 9
3 Kitanović David 18 4 Jastrebački Partizani 8 10
4 Ćirković Vuk 18 1 Učitelj Tasa 9 9
5 Ignjatović Vuk 18 3 Dušan Radović 10 8
6 Ćirić Sava 14 2 Dušan Radović 7 7
7 Antić Luka 11 3 Ratko Vukićević 6 5
8 Krstić Sava 9 4 Dušan Radović 4 5
9 Lončar Filip 9 4 Ivan Goran Kovačić 3 6
10 Veljković Marko 7 1 Car Konstantin 4 1 2
11 Mladenović  Lazar 5 3 Bubanjski Heroji 5
12 Nedeljković Velja 4 1 Dušan Radović 4
13 Marković Ilija 3 1 Ivan Goran Kovačić 3
14 Vitošević Svetislav 3 1 Dušan Radović 3
15 Nikolić Danilo 2 2 Ivan Goran Kovačić 2
16 Nedeljković Uroš 2 0 Predškolsko 1 1
17 Miladinović Mateja 1 1 Dušan Radović 1
18 Miljković Sava 1 1 Dušan Radović 1
19 Cvetanović Danilo 1 1 Dušan Radović 1
20 Tomašević Petar 1 1 Dušan Radović 1
21 Vučković Matija 1 1 Dušan Radović 1
22 Brković Vasilije 1 1 Dušan Radović 1
23 Mladenović Željko 1 1 Ivan Goran Kovačić 1
DEVOJČICE I – IV raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Krstić Lana 28 4 Miroslav Antić 8 10 10
2 Maljević Maja 27 4 Car Konstantin 10 8 9
3 Veljković Maja 24 3 Car Konstantin 7 9 8
4 Nedeljković Jovana 16 3 dr Zoran Đinđić 6 5 5
5 Stevanović Mara 15 3 Vozd Karađorđe 9 6
6 Stanojević Olivera 11 3 Ćele Kula 5 6
7 Dimitrov Sofija 7 3 Dušan Radović 7
8 Đorđević Jefimija 7 2 Dušan Radović 4 3
9 Jocić Kristina 7 2 Ivan Goran Kovačić 7
10 Rančić Natalija 4 2 dr Zoran Đinđić 4
11 Dodlek Mia 4 3 Dušan Radović 4
12 Aničić Marija 2 3 Dušan Radović 2
13 Đorđević Tea 1 2 dr Zoran Đinđić 1
14 Petrović Iva 1 2 dr Zoran Đinđić 1
DEČACI V – VIII raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Stevanović Jovan 28 5 Vozd Karađorđe 10 10 8
2 Ćirić Pavle 26 6 Dušan Radović 9 8 9
3 Veljković Lazar 17 8 Car Konstantin 6 5 6
4 Lukić Jovan 16 8 Dušan Radović 7 9
5 Zdravković Filip 15 5 Kralj Petar I 5 10
6 Paunović Lazar 15 5 Čegar 1 7 7
7 Lukić Nikola 12 8 Dušan Radović 8 4
8 Milošević Viktor 11 5 Miroslav Antić 3 6 2
9 Spasić Damjan 9 8 dr. Zoran Đinđić 4 5
10 Komatinović Milan 6 5 Miroslav Antić 2 1 3
11 Kostadinovic Uros 5 6 Vozd Karađorđe 1 4
12 Pekić Pavle 5 7 Vozd Karađorđe 1 3 1
13 Spasić Petar 3 5 dr. Zoran Đinđić 1 1 1
14 Veljković Andrej 3 5 Car Konstantin 1 1 1
15 Gagić Filip 3 5 Ratko Vukićević 1 1 1
16 Krstić Jovan 2 5 Dušan Radović 1 1
17 Stojković Stefan 2 5 Radoje Domanović 1 1
18 Colić Miloš 2 6 učitelj Tasa 2
19 Lukić Stefan 2 6 Dušan Radović 1 1
20 Stojković Nikola 1 5 Dušan Radović 1
21 Živković Tadija 1 5 Car Konstantin 1
22 Stojanović Bogdan 1 5 Car Konstantin 1
23 Cvetković Pavle 1 5 Ivan Goran Kovačić 1
24 Lalić Aleksandar 1 5 dr. Zoran Đinđić 1
DEVOJČICE V – VIII raz GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1 Milenković Iva 30 6 Dušan Radović 10 10 10
2 Veljković Vanja 27 6 Car Konstantin 9 9 9
3 Cekić Teodora 24 5 Ivan Goran Kovačić 8 8 8
4 Petrović Natalija 20 6 Ivan Goran Kovačić 7 6 7
5 Nikolić Anastasija 7 6 Ivan Goran Kovačić 7
6 Đorđević Mila 5 6 dr. Zoran Đinđić 5