Novo na sajtu

OPEN NIŠ 2017

 • SRPSKI
 • ENGLISH

       

Gradski šahovski savez Niša i hotel “Zeleni vir” organizuju

OPEN  NIŠ  2017

27.06. – 05. 07. 2017.

Hotel “ Zeleni vir “

GRAD NIŠ POKROVITELJ

“A“ turnir

Turnir za igrače sa rejtingom većim od 2100. Igra se po FIDE pravilima igre, kompjutersko parovanje, 9 kola. Turnir se rejtinguje kod FIDE. Tempo igre je 90min za prvih 40 poteza + 30 min do kraja partije uz bonifikaciju od 30sec počev od prvog poteza. Organizator zadržava pravo da u ovu grupu uvrsti i šahiste manjeg rejtinga.

Nagradni fond: 256 000,00 din

Redovne nagrade: 80 000; 60 000; 40 000; 20 000; 15 000; 10 000; 7 000din

Specijalne nagrade: –   najbolje plasirani nenagrađeni igrač sa rejtingom do 2 400 – 5 000din

–   najbolje plasirana nenagradjena šahistkinja –  5 000din

–   najbolje plasirani nenagradjeni veteran –  5 000din

–   najbolje plasirani nenagradjeni omladinac 1999. i mladji – 4 000din

–   najbolje plasirani nenagradjeni igrač sa teritorije Grada Niša ( dokaz l.k.)  i član niškog kluba  5 000din

Nagrade su nedeljive i jedan igrač ne može osvojiti dve novčane nagrade.

Pobednik dobija pehar, tri prvoplasirana medalje.

UPISNINA do 01.06.2017. 02. – 24.06.2017. od 25.06.2017.
GM, WGM, > 2400elo / / /
2100 – 2399elo 2 500 3 000 3 500
< 2099elo za sve učesnike 3 000 3 500 4 000
< 1999.god,žene, S65

2100 – 2399elo

2 000 2 500 3 000

   Za igrače sa rejtingom manjim od 2100elo organizator zadržava pravo da dozvoli učešće na “A” turniru.

“B“ turnir

Turnir za igrače sa rejtingom 1500 – 2099. Igra se po FIDE pravilima igre, kompjutersko parovanje, 9 kola. Turnir se rejtinguje kod FIDE. Tempo igre je 90min za prvih 40 poteza + 30min do kraja partije uz bonifikaciju od 30sec počev od prvog poteza. Organizator zadržava pravo da u ovu grupu uvrsti i šahiste manjeg rejtinga.

Nagradni fond: 104 000,00 din                                                              

Redovne nagrade:  25 000,00; 20 000,00; 15 000,00; 12 000,00;  9 000,00;  7 000,00; 5 000,00din

Specijalne nagrade:  –   najbolje plasirana nenagradjena šahistkinja –  3 000din

–   najbolje plasirani nenagradjeni veteran – 3 000din

–   najbolje plasirani nenagradjeni 1999. i mladji –  2 000din

–   najbolje plasirani nenagradjeni učesnik sa teritorije Grada Niša ( dokaz l.k.)  i član niškog kluba  3 000din

Nagrade su nedeljive i jedan igrač ne može osvojiti dve novčane nagrade.

Pobednik dobija pehar, tri prvoplasirana medalje.

UPISNINA do 01.06.2017. 02. – 24.06.2017. od 25.06.2017.
1500 – 2099elo 1 800 2 300 2 800
1500 –2099elo, <1999.god.,žene,S65 1 500 2 000 2 500
<1500elo 2 300 2 800 3 300
<1500elo<1999god.,žene,S65        1 800         2 300         2 800

  

Satnica “A“ i “B“ turnira: Svečano otvaranje turnira 16h i 30min

I kolo:     27.06.2017. – 17h

II kolo:    28.06.2017. – 17h

III kolo:   29.06.2107. – 17h

IV kolo:   30.06.2017. – 17h

V kolo:    01.07.2017. – 17h

VI kolo:   02.07.2017. – 17h

VII kolo:  03.07.2017. – 17h

VIII kolo: 04.07.2017. – 17h

IX kolo:   05.07.2017. – 11h

Za učesnike „A“  turnira organizator obezbedjuje šahovske garniture i digitalne satove.

Učesnici “B” turnira su u obavezi da obezbede šahovsku garnituru i digitalni sat, osim stranih državljana i učesnika koji najkasnije dva dana pre početka turnira naglase da nemaju digitalni sat. 

“ C “ turnir – turnir za kadete

            29.06  – 02.07.2016.

Turnir za igrače sa rejtingom manjim od 1500 elo i U6,U8,U10,U12 i U14. Igra se po FIDE pravilima igre, kompjutersko parovanje, 9 kola. Turnir se ne rejtinguje kod FIDE. Moguće je osvajanje kategorija.Tempo igre je 60min po igraču.

Nagradni fond: 20 000,00din

Dečaci:                                                                        Devojčice:

I mesto:    5 000din, pehar i medalja                       I mesto:   5 000din, pehar i medalja

II mesto:   3 000din, medalja                                   II mesto:  3 000din, medalja

III mesto:  1 500din, medalja                                   III mesto: 1 500din, medalja

– Najbolji nenagrađeni učesnik sa teritorije Grada Niša, član niškog kluba – 1 000,00din

U kategorijama U6, kadeta U8-10 i kadeta U12-14, medalje za nenagrađene (posebno za dečake i devojčice). Nagrade su nedeljive i jedan igrač ne može osvojiti dve nagrade. 

Upisnina: 800 din

Učesnici “C” turnira su u obavezi da obezbede šahovsku garnituru i ispravan šahovski sat.

Satnica „C“ turnira: Svečano otvaranje turnira 16h i 30min

 

I kolo:     29.06.2017. – 17h

II kolo:    29.06.2017. – 19h i 30min

III kolo:   30.06.2017. – 17h

IV kolo:   30.06.2017. – 19h i 30min

V kolo :   01.07.2017. – 12h

VI kolo:   01.07.2017. – 17h

VII kolo:  01.07.2017. – 19h i 30min

VIII kolo: 02.07.2017. –  10h

IX kolo:   02.07.2017. –  12h 

Rok za prijavu je 29.06.2017. do 16h.

Prijava za turnir: Prijavu možete izvršiti na e-mail: gradskissnis@gmail.com.

 Upisnina:  Upisninu možete uplatiti na žiro račun GŠS Niša: 105-2901-56 ili na dan početka turnira do 15h.Učesnici koji se prijave posle tog vremena biće parovani od drugog kola i upisnina se uvećava za 500,00din.

Smeštaj i ishrana po osobi/po noćenju u hotelu “Zeleni vir“

  Noćenje Noćenje/doručak Pun pansion
Jednokrevetna 2 000 2 300 3 200
Dvokrevetna 1 400 1 700 2 600
Trokrevetna 1 200 1 500 2 400

 

U cenu je uračunata boravišna taksa. Smeštaj se plaća najkasnije pre početka VIII kola,na recepciji hotela.

U slučaju hiperinflacije hotel zadržava pravo korekcije cena.   Rezervacija pansiona se vrši na: gradskissnis@gmail.com.

Igrači kojima je potreban prevoz treba da se izjasne prilikom prijavljivanja da bi organizovali prevoz..

Za više informacija možete se obratiti na e-mail: gradskissnis@gmail.com

Zvaničan sajt turnira: www.gradskissnis.rs. http://gradskissnis.rs/open-nis-2017/ ,

Rezultati turnira će moći da se prate na www.chess-result.com.

 

Direktor turnira:

Dr Dragana Simić


       

 City Chess Federation of Nis and hotel “Zeleni vir“ are organizing the chess festival

“ OPEN  NIS  2017 “

27.06. – 05. 07. 2017.

Hotel “ Zeleni vir “

City of Nis

Open “A”

OPEN tournament for players rated over 2100 FIDE. The organizer has the right to include players with lower elo. The  Open “A” will be played according to FIDE rules of  9 rounds of  Swiss system.

The tournament will be rated with FIDE .

The time control is 90 minutes for 40 moves + 30 minutes until the end of the game + 30 seconds increment starting from move 1.

Prize fund: 256,000 RSD

Regular prizes: 80 000 ; 60 000 ; 40 000 ; 20 000 ; 15 000 ; 10 000 ; 7 000 RSD

Special prizes:

 • best ranked unrewarded player >2400 elo – 5 000 RSD
 • best ranked unrewarded woman – 5 000 RSD
 • best ranked unrewarded S65 – 5 000 RSD
 • best ranked unrewarded junior <1999. – 4 000 RSD
 • best ranked unrewarded player from Niš, member of Nis’s chess club          – 5 000 RSD

The prizes are not divided and cannot be cumulated.

The winner receives a trophy and the top three players receive medals.

ENTRY  FEES
GM, WGM, >2400elo No entry fees
2100 – 2399 elo 25 euro
< 2099 elo for all players 30 euro
1999. and younger,women,S65

2100 – 2399 elo

20 euro

OPEN “B”

OPEN tournament for players rated 1500 – 2099 . The Open “B” will be played according to FIDE rules of  9 rounds of Swiss system.

The tournament will be rated with FIDE.

The time controls is 90 minutes for 40 moves + 30 minutes until the end of the game  + 30 seconds increment starting from move 1. The organizer has the right to include players with lower elo.

Prize fund: 104 000 RSD

Regular prizes: 25 000 ; 20 000 ; 15 000 ; 12 000 ; 9 000 ; 7 000; 5 000 RSD

Special prizes:

 • best ranked unrewarded woman – 3 000 RSD
 • best ranked unrewarded veteran – 3 000 RSD
 • best ranked unrewarded junior U18 – 2 000 RSD
 • best ranked unrewarded player from Niš, member of Nis’s chess club – 3 000 RSD

The prizes are not divided and cannot be cumulated. A player cannot receive two rewards.

The winner receives a trophy and the top three players receive medals.

ENTRY  FEES
1500 – 2099 elo 18 euro
1999. and younger,women,S65 15 euro
<1500 elo 23 euro
<1500 elo for 1999. and younger,women,S65 20 euro

 

Schedule for Open “A” and Open “B”

1st  round, 27.06.2017. – 17h

2nd  round, 28.06.2017. – 17h

3rd  round, 29.06.2017.  – 17h

4th  round, 30.06.2017.  – 17h

5th  round, 01.07.2017.  – 17h

6th  round, 02.07.2017.  – 17h

7th  round, 03.07.2017.  – 17h

8th  round, 04.07.2017. – 17h

9th  round, 05.07.2017. – 11h

For participants of the “A” tournament the organizers are providing chess sets and clocks.

Participants of the “B” tournament are obligated to provide chess sets and clocks for themselves, except for foreign contestants and players who point out that they don’t have any at least two days  before the start of  the tournament.

 

Open “C” – cadets’ tournament

29.06 – 02.07.2017.

OPEN tournament for players rated U1500 and U14. The Open “C” will be played according to FIDE rules of  9 rounds of Swiss system.

The tournament will not be rated with FIDE. The tournament is valid for national categories.

The time control is 60 minutes per player.

Prizes:

Boys:

 • 1st place: 5 000 RSD , a trophy and a medal
 • 2nd place: 3 000 RSD, a medal
 • 3rd place: 1 500 RSD, a medal

      Girls:

 • 1st place:  5 000 RSD , a trophy and a medal
 • 2nd place: 3 000 RSD, a medal
 • 3rd place: 1 500 RSD, a medal
 • For unrewarded best players from Nis, member of Nis’s chess club

– 1000 RSD

In the category of  U6, U8-10 and U12-14 there will be medals for unrewarded   (girls and boys separated).

Entry fee: 8 euro

The participants of  the Open  “C”  tournament are obligated to provide chess sets and chess clocks.

Schedule of the Open “C” : Official Opening is at 16:30

 • 1st round: 29.06.2017. – 17h
 • 2nd round: 29.06.2017. – 19:30h
 • 3rd round: 30.06.2017. – 17h
 • 4th round: 30.06.2017. – 19:30h
 • 5th round: 01.07.2017. – 12h
 • 6th round: 01.07.2017. – 17h
 • 7th round: 01.07.2017. – 19:30h
 • 8th round: 02.07.2017. – 10h
 • 9th round: 02.07.2017. – 12h

 

Technical details

Tournament application: You can apply via e-mail – gradskissnis@gmail.com

Application deadline  for  “A” and  “B” : 27.06.2017.  – 15h.

Application deadline  for  “C” : 29.06.2017. – 15h

Participants who apply after that deadline will be pared from the second round and the entry fee will be raised for 5 euro.

Accommodation and meals: For the participants out of town accommodation is available in hotel “Zeleni vir” .

The prices are per person/per day and taxes are included. The accommodation  should  be paid  before the 8th round.

B BB FB
Single room 17 euro 19 euro 27 euro
Double room 12 euro 14 euro 22 euro
Triple room 10 euro 12 euro 20 euro

B – bed;   BB – bed and breakfast;    FB – full board

In the case of hyperinflation  the hotel has the right to change the prices.

Reservations can be made via e-mail: gradskissnis@gmail.com

Website: www.gradskissnis.rs,  http://gradskissnis.rs/open-nis-2017/

Results on: www.chess-results.com

 

Tournament director

Dragana Simic MD